4t Workshop - Barcelone

La nostra agenda

Casa Convalescencia

La pandèmia COVID-19 ha afectat cada territori.

Aquest 4t taller Aptitude proposa fer un balanç de les diferents estratègies implementades per cada territori per adaptar i continuar les accions del projecte.

 

 

 

Programa

Accés al programa

* Subjecte a modificació

DIJOUS 21 DE GENER DE 2021

 • 8:45 a.m. - 09:00 a.m. - Discurs d'obertura
 • 09:00 a.m.- 09: 15 a.m. - Desplegament del pla estratègic per a la fragilitat de les persones grans a Catalunya, Jordi Amblàs, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
 • 9:15 a.m. - 9:30 a.m. - Informe d'avanç de el projecte d'Aptitud, Céline Mathieu, Hospital de la Universitat de Tolosa
 • 9:30 a.m. - 12:00 migdia - Contribucions del projecte Aptitude durant la pandèmia COVID-19

Catalunya - Impactes psicològics i cognitius del confinament durant la pandèmia de Covid-19 en persones grans a Espanya (sessió de 30 min + 10 min discussió)

 • Resultats d'una enquesta en línia realitzada durant el confinament a 2.010 persones (6 minuts), Sara Domenech i Laura Coll
 • Com fer front als impactes psicològics: relacions socials i solitud en persones grans des d’una perspectiva de salut pública (6 min), Laura Coll
 • Com fer front als impactes cognitius: utilitzar el futbol i el patrimoni en la teràpia de la reminiscència per a la gent gran (6 min), Sara Domenech
 • Validació de l'eina ICOPE per mesurar la capacitat intrínseca a l'atenció primària (6 min), Sergi Blancafort / Antoni Salva, FSiE-UAB
 • Noves solucions i tecnologies que permeten a les persones grans mantenir la seva vida quotidiana (6 min), Laura Fernández Maldonado

Occitània - Programa ICOPE a la regió d'Occitània des del COVID-19 (20 min + 10 min de discussió)

 • Implementació del programa ICOPE conjuntament amb serveis de primers auxilis i support de teleassistència (12 min), Pr Maria Soto / Dr. Neda Tavassoli, Hospital de la Universitat de Tolosa
 • Opinió dels Alts Pirineus (8 min), Yannick Gasnier / Annie Batas, CH de Tarbes
 • 10:45 a.m. a 11:00 a.m.: descans

Navarra - Impacte de la crisi de salut COVID-19 en la gent gran a Navarra (20 min + 10 minuts de discussió)

 • Canvi en el perfil dels pacients geriàtrics a Navarra després de la Covid-19 (10 min), Dr. Nicolas Martínez Velilla i Dr. Nuria Goñi Rúiz, Navarra
 • Resultats preliminars de la cohort ICOPE i efectes de covid-19 a Navarre (6 min), Cesar Cuevas, CH de Navarre
 • Alternatives tecnològiques en el context de les pandèmies: YouTube com a eina per empoderar amb seguretat les persones grans (6 min), Cristina Antoñanzas, CH de Navarra

Andorra - Programa ICOPE a Andorra (20 min + 10 minuts discussió)

 • Llançament de el programa de l'OMS ICOPE en territori andorrà, Eva Heras, SAAS
 • Altres comentaris
 • 12: 00 migdia - 12:15 p.m. - Cloenda del workshop

 

DIVENDRES 22 DE GENER DE 2021

 • 09: a.m. - 9:15 a.m. - Discurs d'obertura
 • 09:15 a.m. - 10.10 am - Els territoris del projecte Optimage
  • Fortaleses i debilitats de cada territori (35 min), farmacèutics del projecte
  • Presentació del lloc web (10 min), Soraya Qassemi
  • Discussió (10 min)
 • 10:10 a.m. - 11:10 a.m. - Procés d’atenció farmacèutica a Europa
  • Presentació de la Resolució CM / Res (2020)3 sobre la implementació del seguiment farmacèutic en benefici dels pacients i els serveis sanitaris (20 min), François-Xavier Léry, Consell d’Europa, EDQM

  • Com implementar la resolució: comentaris de Christine Fernandez, experta francesa en EDQM (10 min)

  • Directrius sobre la revisió de medicaments (10 min), Sylvia Ravera, Consell d'Europa, EDQM

  • Experimentar comentaris del programa europeu SIMPTAHY per limitar la polifarmàcia en gent gran (10 min), Alpana MairCap de la branca de prescripció i terapèutica eficaç - Govern escocès

  • Discussió (10 min)

 • 11:10 a.m. - 12:10 p.m. - Com optimitzar les receptes per als pacients d'edat avançada?
  • Metodologia utilitzada per equips de farmacèutics clínics: enfocaments implícits i explícits (20 min), Laure Rouch, Chu de Toulouse
  • Programa d’harmonització de la farmacoteràpia, Administració de medicaments, Andrea Molina Nadal, Societat Catalana de Farmàcia Clínica (Catsalut)
  • Presentació de PCNE i eines desenvolupades per donar suport a les pràctiques clíniques (20 min), Ema Paulino, Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE)
  • Cas clínic amb qüestionari (20 min),Natalia Alzueta, Patricia García i Javier Garjon, CH Navarra - Debat (10 min)
 • 12:30 p.m. - 3:00 p.m. - Pausa per dinar
 • 3:00 p.m. - 4:00 p.m. - Eines pràctiques per a la iatrogènia medicamentosa: suport d'entrevistes farmacèutiques i conciliació de medicaments
  • Recepta electrònica a Catalunya (15 min), Pilar López Calahorra, Servei Català de la Salut
  • Plataformes de suport a les entrevistes farmacèutiques a França (15 min), Pierre Renaudin, Bimedoc
  • Suport desmaterialitzat del programa SFT a Catalunya (15 min), Guillermo Bagaria de Casanovas, Membre del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
  • Eina per a la conciliació de medicaments a Andorra (15 min), Sra. Elvira Gea, Cap del Departament de Farmàcia SAAS
 • 4:00 p.m. - 4:30 p.m. - Debat i cloenda del workshop

Informació pràctica

41.413898, 2.176893

En línia

 

Presentacions del 4t Taller

Descarregueu el nostre document "Desplegament del pla estratègic per evitar la fragilitat de la gent gran a Catalunya " en format PDF

Descarregueu

Descarregueu el nostre document "Avanç del projecte Aptitude " en format PDF

Descarregueu

Descarregueu el nostre document "Estat del projecte Aptitude Impactes psicològics i cognitius del confinament relacionats amb COVID-19 en persones grans " en format PDF

Descarregueu

Descarregueu el nostre document "Com fer front als impactes psicològics: relacions socials i solitud en persones grans " en format PDF

Descarregueu

Descarregueu el nostre document "Desplegament del programa ICOPE juntament amb suport de primers auxilis i control remot " en format PDF

Descarregueu

Descarregueu el nostre document "Resultats preliminars de la cohort ICOPE i efectes del covid-19 a Navarra " en format PDF

Descarregueu

Descarregueu el nostre document "Alternatives tecnològiques en el context de les pandèmies: YouTube com a eina per empoderar les persones " en format PDF

Descarregueu

Reviu el taller gràcies a la reproducció disponible al nostre canal de YouTube

YouTube Aptitude