La nostra agenda

Intervenció multi-component AMICOPE

Aquesta intervenció va ser presentada durant el 3er Workshop Aptitude (Pamplona, 3 de juliol de al 2019) pel Dr. Antoni Salvà Casanovas i el Dr. Sergi Blancafort Alias de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Basant-se en la seva experiència en el disseny d'intervencions complexes de promoció de la salut, la Fundació Salut i Envelliment de la UAB ha desenvolupat la intervenció multicomponent Aptitude a la comunitat per a persones grans fràgils (Aptitude Multicomponent Intervention in the Community for Frail Older People - AMICOPE ) basant-se el marc conceptual de el programa d'atenció integrada per a gent gran (ICOPE) de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

La intervenció
La intervenció AMICOPE està dirigida a persones grans en situació de fragilitat o pre-fragilitat, i té com a objectiu evitar la pèrdua d'autonomia mantenint o millorant les seves capacitats intrínseques. La metodologia d'intervenció AMICOPE prioritza el desenvolupament d'habilitats personals i promou el canvi de comportaments en salut a través d'un enfocament participatiu, pràctic i didàctic.
Al llarg de 12 sessions setmanals, s'aborden les àrees relacionades amb l'activitat física, l'alimentació, els aspectes psico-emocionals, el canvi de comportament, l'estimulació cognitiva i la revisió de la medicació. En l'àmbit específic de l'activitat física s'utilitza el programa Vivifrail® desenvolupat per un equip de la Universitat Pública de Navarra. Durant el procés de disseny de la intervenció s'ha comptat amb l'assessorament d'un grup de professionals especialistes en cadascuna de les àrees incloses en la intervenció.

Descarregueu el model lògic de la intervenció AMICOPE a el directori d’eines.

AMICOPE

Formació de professionals en la intervenció AMICOPE
Per a la implementació de la intervenció AMICOPE, i en el marc de el projecte APTITUDE, es pretén dur a terme una capacitació de professionals socials i de la salut (infermeria, treball social, fisioteràpia, teràpia ocupacional, farmàcia, nutrició, ...). Aquesta capacitació com a objectius facilitar tècniques, eines i estratègies per desenvolupar les activitats incloses en la guia d'intervenció i promoure canvis de comportament saludables.