La nostra agenda

Aparells geriàtrics a Alt Urgell

Ubicació: Pirineus
Província: Lleida
Regió sanitària: Alt Pirineu i Aran.
És la segona regió més gran de Catalunya: 1.447,5 km², i una amb la població més baixa (20.548 habitants, 2016).
Densitat de població: 14,2 habitants / km²
Capital: Le Seu d'Urgell (12.041 habitants)
A poblacions importants: Oliana I Organyà.

 

Recull de referències del projecte APTITUDE: format per 17 persones.

 • 5 persones a la fundació de l’hospital de Sant (departament d’infermeria, metge de salut social PADES, infermera social, psiconeuròloga, treballadora social)
 • 4 persones al Consorci d’Atenció a les Persones (CAPAU) format per Ajuntament La Seu i Consell Comarcal.
 • 3 persones al servei d’atenció primària de Lleida Nord (ICS)
 • 3 persones en centres d’atenció primària (2 La Seu, 1 Oliana)
 • 2 persones de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran (Catsalut)

Grup de membres operatius del projecte Aptitude: 128 persones

 • 19 alcaldes de municipis de la comarca
 • 2 membres del Consell Comarcal de l'Alt Urgell
 • 5 membres municipi de la Seu d’Urgell
 • 1 membre del municipi d’Oliana
 • 1 representant del servei educatiu
 • 16 representants del sector voluntari:

- 9 entitats de gent gran
- 4 associacions de pacients i voluntaris
- 3 associacions de dones
- 3 entitats de beneficència / cooperació

 • 51 professionals sanitaris

- 10 serveis especialitzats (Fundació Sant Hospital)
- 37 atenció primària (EAP La Seu i EAP Alt Urgell Sud)
- 1 Catsalut
- 3 agències de salut pública de Catalunya

 • 33 altres proveïdors / entitats / serveis (bancs, fisioteràpia, odontologia, podologia, psicologia, òptica, farmàcia, esport, ...)

Diagnòstic del servei
Àrees de salut i socials

 • 1 centre hospitalari (Fundació Sant Hospital, La Seu d’Urgell): 26 llits, servei geriàtric i servei de rehabilitació.
 • 2 centres sociosanitaris:

- Fundació Sant Hospital: 27,5 llits (4,5 mitges estades, 23 llits), 10 places al dia, hospital EAIA, geriatria i demència, PADES.
- CASER Residencial (Oliana): 20 places per a la meitat d’una estada

 • 2 ABS, 4 consultors locals, clíniques setmanals locals en 13 poblacions.
 • Serveis de rehabilitació ambiental: La Seu d’Urgell, Oliana
 • Oficines de farmàcia en 7 poblacions
 • Serveis privats (rehabilitació, mútues, odontologia, psicologia, podologia, logopèdia, equinoteràpia, esports)

Àrea social

 • Servei CAPAU (ajuda a domicili, assistència remota, banc de suport a productes bàsics de serveis socials)
 • Programa AP ATOM
 • 3 residències (37 places públiques, 160 places privades)
 • 2 centres de dia (30 places públiques, 10 places privades, 5 persones disponibles)
 • Treball social a 2 EBA
 • Seu de l’ajuntament d’Urgell: activitats d’activació de gent gran, ajuntament, gent gran, Esplai Gent Gran
 • 6 associacions de gent gran
 • Fundació INTRESS Guardian