Memòria

La nostra agenda

Mantenir la memòria és possible

Una pellícula per prevenir el declivi cognitiu de la gent gran. Només en frances.

Mira el nostre vídeo