La nostra agenda

El Programa ICOPE

Integrated Care for Older People - Atenció Integrada a la Gent Gran
 

Context: envelliment saludable: un problema de salut pública
Al 2050, un nombre molt gran de països (inclosos gairebé tota Europa i Amèrica del Nord) tindran al voltant del 30% de la gent gran de les seves poblacions.
L’esperança de vida continua augmentant, sent un augment de les patologies cròniques i / o el nombre de persones dependents. Per tant, sembla imprescindible recolzar aquest envelliment amb mesures de prevenció adequades per preservar, o fins i tot millorar, l’autonomia i la qualitat de vida d’aquest públic fràgil.
Basant-se en les seves conclusions, l'OMS ha desenvolupat l'estratègia per a "repensar la salut" per repensar els nostres sistemes de salut. Es tracta d’un canvi de paradigma: passem de l’atenció dirigida a una patologia / òrgan, a l’atenció integral a la persona tenint en compte la seva salut, el seu entorn i els seus desitjos de vida.
L’OMS, per tant, proposa controlar l’evolució de les capacitats funcionals en 6 àrees per preveure qualsevol davallada i oferir intervencions dirigides i adaptades:

 • Mobilitat
 • Cognició
 • Vitalitat / nutrició
 • Benestar psicològic
 • Visió
 • Audiència

El programa ICOPE: un enfocament integrat per mantenir les seves capacitats
Reuneix totes les recomanacions relatives a la implementació de l’atenció integrada a la gent gran, amb eines que permeten mesurar i supervisar les capacitats funcionals i les mesures d’atenció adaptada (a nivell individual i col·lectiu).

 • STEP 1: Projecció (un qüestionari global, d’1 a 2 preguntes per capacitat
 • STEP 2: Avaluació (qüestionaris adaptats per funció: MMS, MNA, SPPS ...)
 • STEP 3: Pla d’atenció
 • STEP 4: Senyalització de la ruta assistencial i seguiment
 • STEP 5: implicació i suport de la comunitat per als cuidadors

Implementació de l'ICOPE com a part d'Aptitude
El Gérontopôle de l’Hospital Universitari de Tolosa és el referent francès del projecte, però també és un Centre col·laborador de l’OMS per a la Fragilitat, la Recerca Clínica i la Formació en Geriatria.
A partir d’aquesta referència, a partir de l’experiència dels socis del projecte i de l’experiència de professionals de la xarxa transfronterera, es va proposar provar la implementació del programa ICOPE als territoris Aptitude a Espanya, França i a Andorra.
Es despleguen així diversos eixos:

 • Implementació de la cohorte de cura ICOPE
 • Desenvolupament de dues eines adaptades gràcies a les noves tecnologies per al mesurament de les capacitats funcionals i el seu seguiment que permeten donar suport a professionals i cuidadors, però també a les pròpies persones grans. És l’aplicació ICOPE MONITOR accessible per telèfon intel·ligent o tauleta i el robot de conversació BOTFRAIL accessible per ordinador, telèfon intel·ligent o tauleta. Les dues eines tenen dos modes d’ús, el mode professional i el mode d’autoavaluació per a la persona gran o el seu cuidador. Les dues eines ICOPE MONITOR i BOTFRAIL estan connectades a la base de dades de fragilitat (BDF) creada el 2016 per Gérontopôle per contenir les dades d’avaluació de gent gran fràgil amb el seu acord.
 • Formar professionals de la salut en el programa ICOPE

Mireu la pellícula ICOPE Monitor

ICOPE Monitor film