La nostra agenda

El dispositiu geriàtric en Ripollés

En termes de salut:

Hi ha un sector geriàtric que es basa en les habilitats de múltiples estructures i sistemes, inclòs :

  • 1 centre hospitalari (Campdevànoll):

- Hospital Comarcal del Ripollès. 38 llits,

Unitat de geriatria amb 12 llits, servei de rehabilitació i de diagnòstic de demències.

  • 1 centre sociosanitari (Campdevànol) :

- Hospital Comarcal Del Ripollès. 34 llits.

12 llits de mitja estada/convalescència, 22 llits de llarga estada, 25 llits d'hospital de dia. EAIA (Geriatria, demència i PADES).

  • 4 centres datenció primària i 13 consultoris locals.
  • 2 serveis d'atenció ambulatòria (Hospital de Campdevànol, CERIRE).
  • 13 oficines de farmàcia repartides a 7 localitats.

 

 

Àmbit social

  • 6 residències repartides en 5 localitats. 60 places públiques, 21 places privades i 228 col·laboradors.
  • 2 programes d'envelliment actiu a Ripoll ia nivell comarcal.
  • Servei de teleassistència a nivell comarcal.