La nostra agenda

formation

ALZHEIMER - Postgrau en Acompanyament a la persona amb deteriorament cognitiu

Conèixer les implicacions del deteriorament cognitiu en el pacient d'Alzheimer i la seva família.

Públic : Titulacions universitàries en l'àmbit sanitari o social
Format : Presencial / on-line
Durada : 300 hores (30 ECTS)
Ubicació : Andorra
Idioma : en català
Contacte : sesque@uda.ad

Dates per venir :

Setembre a desembre de 2019

META :

  • Desenvolupar actituds relacionals especialitzades i habilitats de comunicació i interacció amb el pacient d'Alzheimer i la seva família.
  • Aprendre els conceptes bàsics dels processos de suport per a la presa de decisions, des del punt de vista ètic

Inscriu-te a la formació

Accés al formulari